Ingineri

Cadastru General

plan cadastral


Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 spune ca "cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, descrierea pe hărţi topografice şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobiliare de pe intreg teritoriul ţării indiferent de destinaţia lor şi de proprietar; entităţile acestui sistem sunt : parcela, construcţia şi proprietarul”.

Cele mai frecvente intrebari legate de Cadastrul General(Sistematic):

 • Ce reprezinta cadastrul general?
 • De ce i se mai spune si Cadastru gratuit?
 • Este obligatoriu?
 • Cu ce ma ajuta cadastrul general daca am deja cadastru?
 • Bate cineva la poarta/usa si se ofera sa-mi faca cadastru gratuit!!?! Sa ii cred, sa le permit accesul in imobil si sa le furnizez copii dupa acte de proprietate?
 • In ce constau lucrarile de cadastru general? Ce trebuie sa fac?
 • Ce acte trebuie sa pun la dispozitie pentru intocmirea "documentatiei pentru cadastru general"?
 • Parintii (decedati) sunt titularii actelor de proprietate si nu s-a facut succesiunea. Cum procedez?
 • Care este rezultatul cadastrului general? Ce primesc la finalul lucrarilor de cadastru sistematic?
 • Cand ajung si la mine echipele care realizeaza masuratorile si intocmesc documentatia cadastrala?
Cadastrul general inventariază toate terenurile şi celelalte bunuri de pe întreg teritoriul ţãrii, indiferent de categoria de folosinţă şi de destinaţia lor: terenuri agricole, terenuri cu vegetaţie forestierã, terenuri ocupate de ape, terenuri ocupate cu construcţiile aşezãrilor umane, industriale etc., terenuri folosite pentru destinaţii speciale (în scopul apărării statului, transporturi, rezervaţii naturale, culturale, istorice, arheologice etc.). Datele cadastrului general au un caracter general, în sensul că se rezumă la întinderea, categoria de folosinţă şi proprietarul imobilului. În funcţie de interesele specifice, pot fi organizate cadastre de specialitate sau sisteme informaţionale cadastrale specifice domeniilor de activitate care să aprofundeze din punctul de vedere al specialităţii respective informaţiile la nivelul unor date de detaliu necesare pentru gestiune, exploatare şi întreţinere în anumite domenii, putând fi întocmite cadastre de specialitate în domenii diferite, cum ar fi: agricol, forestier, ape, imobiliar, edilitar, industrial, minier, drumuri, căi ferate, porturi maritime sau fluviale, aeroporturi, situri arheologice, istorice, monumente ale naturii, apărarea naţională etc.

Funcţiile cadastrului general sunt:

 • funcţia tehnică, o funcţie cantitativă în care imobilele - terenuri şi construcţii - sunt definite prin amplasare, formă, dimensiuni şi suprafaţă (stabileste locatia, forma si dimensiunea imobilului);
 • funcţia economică, o funcţie calitativă a cadastrului, prin care terenurile şi construcţiile sunt apreciate calitativ după potenţialul economic, stabilindu-se valorile economice cadastrale pe care aceste bunuri le pot produce şi pe baza cărora să se stabilească valorile taxelor şi impozitelor datorate de proprietari către stat, potrivit legislaţiei fiscale în vigoare la o anumită dată (stabileste valoarea imobilului);
 • funcţia juridicã, prin care este identificat proprietarul şi titlul de drept de proprietate, folosinţă sau administrare asupra terenurilor şi a construcţiilor (stabileste proprietarul si modul prin care este detinut imobilul).
 •  Pentru intocmirea documentatiei necesare realizarii cadastrului si intabularii in cartea funciara, in cadrul lucrarii de cadastru general este necesar ca detinatorii de imobile sa furnizeze datele necesare intocmirii fisei de interviu ( fisa imobilului) si sa ofere reprezentantilor firmei care realizeaza lucrarile de teren copii legalizate sau copii xerox, dupa caz, ale actelor de proprietate solicitate de acestia. Lista actelor necesare difera de la situatie la situatie, exceptand fisa de interviu si actele de identitate ale detinatorilor imobilelor care sunt necesare oricum:

    Acolo unde proprietarii de imobile detin deja o documentatie cadastrala si intabulare in cartea funciara nu se vor mai solicita toate actele de proprietate care stau la baza ei ci doar acte care dovedesc modificari aduse la aceasta, cum ar fi autorizatii de construire/ demolare/ extindere, schimbarea categoriei de folosinta a terenului, schimbarea adresei imobilului (denumire strada/numar postal), schimbarea numelui proprietarului (casatorie/divort), schimbarea proprietarilor prin instrainare sau succesiune etc.

    In cazul in care proprietarii nu detin documentatia cadastrala si intabularea imobil li se va intocmi acum dosarul cu toate actele necesare punse la dispozitie de acestia si partea tehnica realizata de echipele de teren. In functie de natura imobilului (teren, casa si teren, apartament, etc ) actele pot fi de mai multe feluri, dar nu trebuie sa lipseasca:

 • pentru teren cu casa: contract de vanzare cumparare | contract de donatie | contract de intretinere cu/fara clauza de uzufruct viager sau de habitatie) | contract de schimb | certificat de mostenitor | ordinul prefectului | titlu de proprietate | hotarare judecatoreasca | act de partaj voluntar , etc
 • Închideţi

  Toate informatiile

  cadastru general, acte necesare cadastru, cadastru la noi in oras, cadastru gratis, cine realizeaza cadastru general, cadastru geberal bacau, moinesti cadastru general, cartier cfr bacau, cadastru general in tache
   

  Nu aţi găsit ceea ce căutaţi? Răsfoiţi o listă completă de informatii